De 17 medlemssamfunnene i STL Trondheim gir oss muligheten til å løfte fram mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i byen. I dag er følgende tros- og livssynssamfunn medlem:


 • Adventistkirken
 • Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim
 • Baha’i samfunnet i Trondheim
 • Den engelske kirke, Trondheim Anglicans
 • Det Islamske Felleskapet Bosnia og Hercegovina
 • Den Vietnamesisk Buddhist og Kulturelle forening
 • Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Det Muslimske Samfunnet i Trondheim
 • Den norske kirke
 • Frelsesarmeen
 • Human-Etisk Forbund
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Kristensamfunnet
 • Pinsemenigheten Betel, Trondheim
 • St. Olav katolske domsogn
 • Trondheim Metodistkirken
 • Trondheim Mevlana Kulturforening


Hver av samfunnene har sin kontaktperson knyttet til STL Trondheim. 

Alle tros- og livssynssamfunn må sende inn søknad for å bli medlem av STL Trondheim. Send oss gjerne en e-post om du ønsker mer informasjon.