Foto: Erlend Sæverud


Styret i STL TrondheimStyret i STL Trondheim består til enhver tid av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Disse møtes jevnlig for å planlegge og organisere arbeidet framover. I tillegg har vi varamedlemmer og en koordinator. 


 • Randi Hoff Braathen-Jakobsen, leder, Human-Etisk Forbund
 • Dag Aakre, nestleder, Den norske kirke
 • Hanne Paltiel, styremedlem, Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Karl Erik Ellefsen, styremedlem, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Ismail Cuneyt Guzey, styremedlem, Det Muslimske samfunnet i Trondheim (MSiT)
 • Elin Kyseth, styremedlem, Frelsesarmeen
 • Inger H. Jørgensen, varamedlem, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Jarle Jakobsen, varamedlem, Den norske kirke
 • Markus Schultze-Florey, varamedlem, Kristensamfunnet i Trøndelag
 • Tove Buchmann, varamedlem, Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Frida R. de Flon, koordinator