Styret i STL TrondheimStyret i STL Trondheim består til enhver tid av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Disse møtes jevnlig for å planlegge og organisere arbeidet framover. I tillegg har vi varamedlemmer og en koordinator. 


Styreleder (1 år, valgt separat) - Kjerstin Tobiassen, Human-Etisk Forbund

Styremedlem (på valg neste år) - Dag Aakre, Den norske kirke

Styremedlem (2 år) - Amin Said, Afghansk Forente Samfunnet

Styremedlem (2 år) - Hanne Paltiel, Det jødiske samfunn i Trondheim

Styremedlem (2 år) - Øystein Fjær, Bahá’í

Styremedlem (2 år) - Ismail Cüneyt Güzey, Det Muslimske Samfunnet i Trondheim

Styremedlem (1 år) - Siri Schultze-Florey, Kristensamfunnet