Foto: Erlend Sæverud


Styret i STL TrondheimStyret i STL Trondheim består til enhver tid av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Disse møtes jevnlig for å planlegge og organisere arbeidet framover. I tillegg har vi varamedlemmer og en koordinator. 


 • Siri Schultze-Florey, leder, Kristensamfunnet i Trøndelag
 • Dag Aakre, nestleder, Den norske kirke
 • Hanne Paltiel, styremedlem, Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Ismail Cuneyt Guzey, styremedlem, Det Muslimske samfunnet i Trondheim (MSiT)
 • Øystein Fjær, styremedlem, Bahá’í Samfunnet
 • Elin Kyseth, varamedlem, Frelsesarmeen
 • Jarle Jakobsen, varamedlem, Den norske kirke
 • Markus Schultze-Florey, varamedlem, Kristensamfunnet i Trøndelag
 • Amin Said, varamedlem, Afghansk Forente Samfunnet
 • Seymanur Kara, koordinator (permisjon)
 • Hamra Özeren, vikar koordinator