Foto: Erlend SæverudMålet med dialogarbeidet er å:

  • bidra til at alle mennesker kan leve sammen i gjensidig forståelse og respekt
  • være med på å gjøre mangfoldet av religioner og livssyn i Trondheim synlig på en positiv måte
  • være med på å bli kjent med de ulike tros- og livssynssamfunnene i Trondheim
  • bidra til å forebygge og dempe mulige konflikter og fremme et åpent og godt fellesskap i lokalmiljøet
  • være en ressurs for offentlige myndigheter, skoler, institusjoner og lokale organisasjoner


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim er et dialogforum for tilsluttede tros- og livssynssamfunn i Trondheim.


I dag består STL Trondheim av 17 medlemssamfunn. Vi arbeider for gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike samfunnene, samt likebehandling av disse.